Garip Dede Dergahı Vakfı Alevi Akademisi 1.Dönem Katılımcı Sertifikası

Garip Dede Dergahı Vakfı Alevi Akademisi 1.Dönem Katılımcı Sertifikası


GARİP DEDE DERGAHI VAKFI ALEVİ AKADEMİSİ 1. DÖNEM KATILIMCILARI 16 NİSAN’DA YAPILAN ETKİNLİKTE SERTİFİKALARINI ALDI
Yoğun bir çalışma sonucunda Garip Dede Dergahı Vakfı (GADEV) bünyesinde kurulan ve çalışmalarına başlayan “Alevi Akademisi” ilk eğitim programını tamamladı. 
Prof. Dr. Şükrü Aslan koordinatörlüğünde değişik üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kadrosuyla ilk dersine 8 Ocak’ta başladı. “Sosyal Bilimlerin Perspektifinden Aleviler/Alevilik Eğitim Programı” 9 Nisan 2022’de 40 dersten oluşan ve 120 saatlik ders programının gerçekleştirilmesi ile 1. Dönemini tamamladı.
Bu ders programına katılım sağlayan 86 öğrenciye 16 Nisan’da yapılan etkinlikte sertifikaları verildi.
Katılım sertifikası törenine halkın yoğun ilgisi dikkat çekti.
Garip Dede Cemevi bahçesinde gerçekleştirilen törende Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Sayın Celal Fırat yaptığı konuşmada “Alevi Akademisi”nin önemine vurgu yaparak “Bilimden gidilmeyen sonu karanlıktır” düsturuyla yola çıktıklarını belirtti.
GADEV Başkanı Celal Fırat konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bir toplumu sosyal bilimler açısından anlamak, evrensel doğruları ve o toplumun kendi içinde barındırdığı alternatif sınırları anlamak demektir. ‘Yani gerçeğe duyulan tüm şüpheleri yok etmek demektir’. Bilinçli kimlik krizi yaratılması, düzensiz toplum damgası, toplum üzerinde Sünnilik ilkeleriyle denetim kurulması ve bilginin doğru yerde - doğru kanallardan ulaştırılmaması Alevilik inancındaki ideal bilginin dayandığı entelektüel kültürü yok etmektedir.
Aklın eleştirisine takılan gerici ve karanlık fikirler gün geçtikçe toplumumuzu kuşatmaktadır. Kültür dışı modernleşme ve asimilasyonlarla kayganlaştırılan Alevi toplumunun sosyal ve inançsal yaşamı tehdit altındadır. Bu tehdit gün geçtikçe artmaktadır. Ancak bizler; gelenek ve göreneklerinden koparılmak istenen Alevi toplumunun yanında olacağız. İnanıyoruz ki, geçmişte olduğu gibi bugün de aklıyla, sağduyusuyla hareket eden Aleviler; özüne dönmeyi Rönesans anlayışla yapacak ve inançsal bilgiyi büyük bir cesaretle geleceğe taşımayı başaracaktırlar.
İşte GADEV Alevilik Akademisi de akademik kadrosu ve siz değerli canlarımızın katkılarıyla geleceğe ışık olacaktır.
Bizi bize dönüştürecek tek şey “Şah Hüseyin’in özgürlüğe ve adalete olan bağlılığı olacaktır” diyor ve bu davamızı sahiplenen siz canlarımıza, GADEV akademik kadrosuna, bu amaçla çalışan her canımıza içten teşekkür ediyor; sevgi ve şükranlarımı sunuyorum”
Garip Dede Dergahı Vakfı “Sosyal Bilimlerin Perspektifinden Aleviler/Alevilik Eğitim Programı koordinatörü Prof. Dr. Şükrü Aslan etkinilikte yaptığı konuşmada, “Gerçek şudur ki diğer pek çok konuda olduğu gibi, Aleviliğin akademik yorum ve incelemeye konu edilebilmesi ve bu yönde bir bilgiye-eğitime erişebilme konusunda da kamu otoritelerinin kaçındığı sorumluluğu Alevi kurumları geleneklerine uygun olarak üstlenmek durumunda kalmaktadırlar. Alevi Dernekleri Federasyonu’nun bir üyesi olan İstanbul’da kurulu Garip Dede Cemevi bünyesinde bir “Alevi Akademisi” oluşturma çabası ve bu akademinin ilk adımlarından biri olan “Sosyal Bilimlerin Perspektifinden Alevilik / Alevilik Eğitim Programı”nın ortaya çıkışı, tam olarak bu bağlamla ilgilidir.
Bu girişim, Alevi kurumlarında şimdiye kadar çeşitli biçimlerde gerçekleşen konferans, panel, seminer gibi akademik etkinlikleri bir adım daha ileri götürmeyi ve Aleviler/Alevilikle ilgili temel yaklaşım ve tartışmaları sosyal bilimlerin perspektifinden anlamaya-düşünmeye-açıklamaya yönelik bütünlüklü bir zemin sunmayı amaçlamaktadır. Alevilik ile eleştirel sosyal bilim geleneğinin ilişkisini kurmak; bunun çıktılarını kamusallaştırmak hedeflenmektedir.
Bu amaç dâhilinde bütünlüklü bir akademik öğrenme-tartışma programı planlanmıştır. Bu kapsamda kayıtlı katılımcılara sosyal bilimlerin temel disiplinlerine dair kuramsal-kavramsal bakış açısı kazandırmak için hedeflerimize uygun bir şekilde Tarih, Sosyoloji, Coğrafya-Mekân, Siyaset Bilimi, Hukuk, Teoloji, Felsefe, Psikoloji, Antropoloji, İktisat, İletişim-Medya, Toplumsal Cinsiyet, Halk Bilim gibi çeşitli disiplinler içinden Alevilik ve Aleviliği tartışan dersler yapılacaktır. Alevilik tarihi, Aleviliğin temel kaynakları, kurumları, inanç ve kültür ögeleri, ritüelleri; Alevi hafızası, edebiyatı, göç ve toplumsal değişim süreçleri; Alevi örgütlenmesi ve hak mücadelesi gibi daha birçok konu bu derslerde işlenecektir.” dedi.
Etkinlik saygın sanatçılarımızdan Tolga Sağ ile Cengiz Özkan’ın müzik dinletisiyle sona erdi.

HABERLER kategorisi diğer paylaşımlar...