ALİ BÜYÜKŞAHİN DEDE HAKKA YÜRÜDÜ

ALİ BÜYÜKŞAHİN DEDE HAKKA YÜRÜDÜ


ALİ BÜYÜKŞAHİN DEDE HAKKA YÜRÜDÜ 
Geleneksel Alevîliğin tarihî süreçte kendi yapısını koruyarak günümüze kadar varlığını muhafaza etmesini sağlayan dedelerden biri olan Ali Büyükşahin dede dün  hakka yürüdü 
Üryan Hızır Ocağı’nın pirliğini yapan ,Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı’nda yaşayan ve  herkes tarafından çok sevilen , saygı duyulan Ali Büyükşahin dede bir konuşmasında 
“Pirine ikrar vermeyen erenler ceminde, görgüden geçmeyen bir dede; dedelik yapmamalıdır. 
 Öbür dünyada insana ameli sorarlar, Kul Hakk’ını sorarlar, ibadeti sormazlar. Çünkü İbadet Allah’la kul arasındaki bir eylemdir. Kul Hakkı’nı yemeyen, ameli iyi olan, doğru dürüst olan insan sevgisiyle donanmış olan, bir insan Allah’ın nezdinde, nazarında iyi bir kuldur. 
İyi bir kul da inancımıza göre Cennet’te yerini alır. Öbür dünyada dinden çok ameli sorarlar, ameli sorulan insanın hangi dinden olduğu önemli değildir” der…
Her konuşmasında Şah Hüseyin’i kendimizde yaşatmalıyız diyen ve yıllardır Aleviliğe Hak yolunda hizmet eden Ali Dedemiz ışıklar içinde uyusun, on iki imamlar yoldaşı olsun diyor   ailesine ve tüm Alevi toplumuna başsağlığı diliyoruz 
Garip Dede Dergahı Vakfı Yönetim Kurulu

DUYURULAR kategorisi diğer paylaşımlar...