Faliyet Raporlarımız

Faliyet Raporlarımız


GARİP DEDE DERGÂHI 2019-2021 FAALİYET  RAPORU

Garip dede dergâhı  35. yılında

Alevi toplumun sorunlarını, çağdaşlaşma sorunuyla ilişkilendirmeyi başarmış  inançsal, kültürel, sosyal ve siyasal  politikalarını önayak olmuş  ve  toplumun geleceğe dair inançsal tutumlarını  temellendirmek amacıyla sürdürebilir çalışmalar yapmıştır

 • Garip Dede Dergahı Alevi toplumuna sivil örgütlenme sorumluluğu kazandırmayı başarmıştır
 • İnancının tanımlanmasına  Alevi toplumun karar vermesi için mücadele etmiştir
 • Yasaklanan, kontrol altına alınan inanç pratiklerimizin yeniden yaşatılması için   ortak anlayış geliştirmiş bu konuda sayısız sosyal, kültürel ve inançsal çalışmalar yapmıştır
 • Alevilik inancının tarihsel süreçte nasıl tanımlandığını, ölçütlerini , asimilasyona ne kadar uğradığını kurumsal çalışmalarla yaklaşmış  buna karşı Yapısal ve niteliksel özellikleri analiz eden fikirler üretmiştir  ibadet ve sosyal kültür çalışmaları için mekânsal sorunlarını çözmüştür
 • Alevi toplumun karanlıktan sıyrılması için iç dinamiklerinde yer alan bilgi, akıl ve sorgulamayı topluma Rönesans anlayışı vermeye çalışmış,  entelektüel bilgi oluşması için binlerce konferans, toplantı ve alan araştırmasına destek vermiştir
 • Baskı ve zulme karşı Kendini anlatma ,Irkçılık ,ötekileştirme ve kirli bilgiyle mücadele etmiş  bu kirli bilgi ile çatışma  yaratarak   toplumsal statü elde etmeye çalışanlara  izin vermemiş  halkla  birlikte mücadele etmiştir
 • İnancımızdaki İkrara vurgu yaparak , Aleviliklerin özgürlük anlayışını  toplumsal sadakat ilişkisine dönüştürmeyi başarmış  bunun için çok sayıda sosyal sorumluluk çalışmaları yapmıştır 
 • Niteliği ve bağımsız özelliği ile   inancımızın taşıyıcı olan, sözlü geleneğin usullerine, sadık kalan İnançsal  alanda özgürlükle itikattı dengede tutan inanç önderlerimize, ozanlarımıza, sanatçılarımıza ve eserlerine sahip çıkmıştır
 1. İhtiyaç duyulan bir çok alanda sosyal –kültürel ve mesleki-teknik kurslar düzenlemiş, beceri Geliştirme yada Mesleki ve teknik eğitim görme olanağı bulamamış çocuklarımıza  mesleğe hazırlamış, özellikle kadınların pasif tüketicilikten aktif üretici konumuna getirmek, bilgi ve beceriye kavuşturmak amacıyla  kurslar düzenlenmiş  dönemsel olarak her alanda 250 yakın kursiyere bu anlamda hizmet vermiştir
 2.  İnancındaki iletişim metodu olan edebiyatla sorunlarını çözen, çözüm arayan Alevi toplumu için Türkülerin, deyişlerin vb. inançsal eserlerin, birbirinden bağımsız güçlü bir iletişim ağı kurduğuna inan Garip Dede Dergâhı, aynı disiplin ve ruhla çalışacak,  yaşamla ilgili birçok inançsal temayı koruma altına alacak,  toplumun kendi içinde yaratıcılığını yeniden yakalaması, inançsal değerlerine ve ikrar disiplini ile sahip çıkmasını sağlayacak “SÖZÜMÜZ “KUTSALDIR  projesiyle  570 etkinlik ve bir o kadar sanatçı, halk ozanı ve diğer dallarda sanatçıya ev sahipliği yaparak  tüm  Alevi kurumlarına örnek olmuştur
 3. Uygun gördüğü  konular için, yurt içinde ve yurt dışında  inançsal ,sosyal, kültürel araştırmalarda bulunmuş, konferans ve seminerlere ,konser vb. etkinliklere iştirak etmiş maddi ve manevi destek sağlamıştır
 4.  Ülkenin birçok yerinde yapılan, yapılmak istenen 150 cemevinin imar planlarına destek olmuş ,yapısal hizmet vermeleri için maddi destek sağlanmıştır ( inançsal hizmetlerini yapmaları için  araç ve diğer konularda destek olunmuştur)
 5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin,  Cemevlerinin  ibadethane olduğu sonucuna varmasının ardından  Garip Dede Dergahı   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılığa ilişkin kararına sahip çıkmış  din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin kararın ülkemizde de  iç hukuk mekanizmasında geçmesi için birçok miting ve çalışmaya katılmıştır birçok basın açıklaması yapmış diğer kurumlara da destek vermiştir
 6. Köksüzlüğe, Bencilliğe, Ötekileştirmeye  etnik bölücülüğe karşı diğer aydın ve ilerici  sivil  toplum örgütlerine destek olmuştur
 7. Üretilen, araştırılan ve dağıtılan inançsal  bilginin doğruluğunu ve etkisini değerlendirmek için muhabbet kültürünü yeniden canlandırmış, çalışmalar yapmış  bu çalışmalara büyük oranda katılım sağlamayı başarmıştır
 8. Sözlü gelenek üzerine kurulmuş yaşamı canlı tutmak amacıyla kurumlarla işbirliğine gitmiş saz,bağlama,semah  eğitimi ve diğer inançsal uygulamaların doğru yapılması için ehil kişilerden destek alınmış ve uygulama alanı yaratmıştır bu anlamda her yıl 150 kişiye saz ,bağlama ve inançsal eğitim verilmiştir.
 9.   Alevileri asimile eden, kin, öfke ve nefretle bize bakan «taraflı çalışın» «taraflı araştıran» «taraf seçenlerle mücadele etmiş birçoğunun Alevi toplumuna adalet önünde hesap vermesi için dava açılmıştır
 10. Garip Dede Dergâhı misyonuna uygun sosyal yardımlarla toplumun kenetlenmesine destek olmuş, “ HAYAT BİR YOL HİKÂYESİDİR” projesiyle Anadolu’da birçok köy okuluna eğitim öğretim desteği sağlamış
 11. Garip Dede Dergahının  sabit ve faaliyet giderlerini karşılayan yine siz değerli canlarımızsınız  bu yardımlarınız o kadar değerli  ve kutsal ki  bu duyguyla yapılan “Hızır Lokması” projesi  kısa sürede destek görmüş binlerce Alevi ihtiyaç sahibi  canımızın  geçim sıkıntısına nefes olmuştur ve doğal afetler yada felaketlerden etkilenen  bir çok canımıza da katkı sağlanmıştır

Evet, sevgili canlar Garip Dede dergâhı tüm kurumsal organlarını doğru çalıştırarak  haftalık 18 bin olan ziyaretçi canına daha iyi hizmet vermek, onları onure etmek ve bir arada tutmak için,  son yönetim kurulunda verdiği sözü tutmuş ve 2019 yılında yapımına başladığı Garip Dede Dergahı ek hizmet binasını tamamlayarak, hizmete sunmayı başarmıştır 6584 metre kare alan üzerine kurulu  hizmet binası  500 kişilik arif sağ konferans salonu,2000 kişilik ek yemek hane salonu, adak ve kurban kesim Alanı, hakka uğurlama alanı, donanımlı sosyal kültürel ve mesleki  eğitim sınıfları, Gadev akademi” kütüphanesi, ve birçok çalışma birimi içermektedir

Evet, sevgili canlar tüm bu çalışmaların daha kurumsal bir yapıda yürütülmesi ve inancımızdaki yardım duygusunun tüm toplumlara örnek olması, dayanışma ilkesiyle Alevilerin örgütlenmesine katkı sağlamak ve onların gönül zenginliklerini dünyaya anlatmak için 2021 yılında GADEV vakfını kurmuştur vakfımız; sizlerin desteği ile tüm Alevilerin teveccühünü kazanarak çalışma ilkeleriyle referans kurum olacaktır buna canı gönülden inanıyor saygılarımı sunuyoruz