Yönetim Kurulu Başkanımız

Yönetim Kurulu Başkanımız


1975 yılında Malatya’da doğan Celal FIRAT,  İmam rıza ocağı dedelerindendir.

Gençlik yıllarında başlayarak Alevi inanç kurumları içinde Alevilik inancına ve Alevi toplumuna hizmetle etme konusunda çabalamıştır 

1995 yılında garip dede Dergâhı gençlik kolları,2008 yılında Garip dede Dergahı yönetim kuruluna, 2020 Alevi dernekleri federasyonu yönetim kuruluna ve 2021 yılında GADEV yönetim kuruluna seçilmiştir.

Alevi  toplumunun hak ve özgürlüklerini sorun haline getiren tüm kesimlerle nitelikli  iletişim  ve  özellikle toplumunun teveccühünü kazanarak  onlarla  birlikte  gelecek için  mücadele etmiştir.

Değişen toplumsal değerlerin yaratmış olduğu sosyal, kültürel ve inançsal yaşam kurallarının birbiriyle barışık olmasını Aleviliğin sözel eğitsel yapısı içinde çözüme kavuşacağını savunmuş, sosyal olguları sevgi, hoşgörü ve vicdan üzerinde çözmeyi  misyonu kabul etmiştir.

Devletin ve siyasi partilerin ve diğer sivil toplum örgütlerinin kendi kurumsal organları aracılığıyla inançları denetlemesini, Alevilerin;  yaşam ve kültür biçimi ve ibadet tarz ve şeklini kendi egemen din anlayışıyla uzlaştırma ve benzerlik yaratma çabalarını ret etmiştir  

Yaşadığımız bu güzel coğrafyada farklılıkları çatıştıran ya da kendisiyle uzlaştırmaya zorlayan ve bu amaçla ikiyüzlü diyaloglar geliştirerek halkları kendine biat edenlere karşı tavrını net ortaya koyan bir Alevi dedesidir.

Celal Fırat daha özgür, daha adaletli ve daha demokratik bir ülke için Alevi toplumuyla birlikte mücadele ederek

  • Alevilerin-Aleviliğin görünürlüğüne ve inançsal iletişim oluşumlarına
  • Alevi kurum yöneticilerin itibarına yönelik yapılan saldırılara
  • Karşılıklı bilgisizlik ve genellemeleri çarpıştırarak, Sünnilik din anlayışı üzerinde Alevilerin hak ve hukukunu gasp etmek isteyenlere
  • Etnik, dini, dinsel, inançsal ve kültürel ayırım hatlarını düşmanca oyarak, Alevilerin haklarını yapıcı ve demokratik bir biçimde eşit yurttaşlık temelinde ele alma yerine sürekli kışkırtma politikaları güdenlere  karşı mücadelesine devam etmektedir.