SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER-ALEVİLİK

SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER-ALEVİLİK


Aleviler sosyal, kültürel ve tarihsel değişim ilişkisinde sürekli
“ötekiler” diye altı çizilen ve bu tanımın bedelini ödeyen bir toplumdur.
Asimilasyon tavrıyla toplumumuza yerleştirilmek istenen değerlere,
yozlaşmaya, yok saymaya ve ötekileştirmeye karşı çığlık olmaya
devam edecek olan GADEV Alevi Akademisi fikri, halkımızın
Garip Dede Dergahına olan bağlılığının eseridir.
Garip Dede Dergahı Vakfı olarak geçtiğimiz yıl kurduğumuz
GADEV Alevi Akademisi 1 yılı geride bıraktı. Akademi 2022 yılında
gerçekleştirdiği Sosyal Bilimler Perspektifinden Aleviler/Alevilik
I ve Alevilikte Yol, Erkan, İnanç ve Ocaklar başlıklı eğitim
programları ile yüzlerce kişiyle buluştu.
Bu eğitim programları ardından katılımcı olan yüzlerce kişiye
katılım sertifikaları verildi.
Yine 2023 yılında yeni dönemde faaliyetlerini sürdürecek
akademimizin ikinci programı olan “Sosyal Bilimler Perspektifinden
Aleviler/Alevilik II” programı değerli hocamız Prof. Dr. Şükrü
Aslan’ın koordinatörlüğünde başlıyor.
Tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, coğrafya, edebiyat,
hukuk, toplumsal cinsiyet, ekoloji, medya, siyaset ve din gibi
birçok alanda uzmanlaşmış çok sayıda akademisyenin katılımı ile
2. başlayacak akademimizin ilk dersi ve açılış etkinliği 28 Ocak’ta başlıyor.
Geçtiğimiz yıl ve bu yıl emek veren, katılan tüm canlarımıza
hocalarımıza çok teşekkür ediyor, akademimizin toplumun önünde
ışık olmasını diliyorum.
Celal FIRAT

DUYURULAR kategorisi diğer paylaşımlar...