BİZLER KADİM İNANCIN TALİPLERİYİZ

BİZLER KADİM İNANCIN TALİPLERİYİZ


BİZLER KADİM  İNANCIN  TALİPLERİYİZ
Binlerce yıldır adı yasaklanan, yolu kesilen, adına katliam fetvaları çıkarılan, kuyulara atılan, meydanlarda idam edilen, zalimin karşısında mazlumun yanında olan, adaleti inancının merkezine koyan... Dönemin zalim iktidarlarının karşısında olduğu için hep öldürülen ama yolundan dönmeyen o kadim ışığın çocuklarıyız…
 Düşüncemizi, kanaatimizi ve değerlerimizi iyi insan olma yönünde değiştiren, geliştirerek yaşam adına tüm canlılara saygı duyan, yaşam hakkının eşitlik anlayışıyla evreni onurlandıran İNANÇ BİÇİMİ…
Yaşamın kutsallığına, insanoğlunun yaradılıştaki sorumluluğuna vurgu yapan, bilim ve sanatın toplumun hayat damarı olduğuna inanan  kısacası evrenin inşası hakkındaki tüm düşünceleri tutarlı olan İNANÇ BİÇİMİ…
Tanrının varlığını kanıtlamak adına kimseye reçete vermeyen, kin, öfke ve nefrete bahane aramayan ve hiç kuşku duymadan tüm halklarla sevgide ve adalette buluşan İNANÇ…   
Tanrıya olan bağlılığını ve doğaya olan saygısını sazın tellerine kodlayan kutsal olan her bir sözü insanın zihniye, yüreğine yerleştirerek geleceğe taşıyan ALEVİLİK…
İnanç ritüellerini ve öğretilerinin eğitimini sazla yapan, binlerce yıl değişmeyecek kolektif inançsal kültürü oluşturmayı başaran, aidiyet bilinciyle kimliklerini oluşturan Alevilerin Sünniler gibi yaşama arzuları yoktur. Bu eğilimi külliyen ret ederler ve Kadim geçmişle bağlantısı fetihle, kanla, silahla değil sazla - sözledir. 
İşte;  siyasetten daha etkili söz söyleyerek toplumun seslendiricisi olan İnanç önderlerimizin katledilmesi, meydanlarda asılıp kesilmesi, derisinin yüzülmesi tescil ve lütuf meraklısı olan devletin Alevi toplumun zihnine Sünni din anlayışının imgelerini yerleştirme düşmanlığı sonucudur 
Ve geldiğimiz bu süreçte tarih tekrar ediliyor 
Toplum dinamiklerinin temel çizgisi olan dengeyi Sünni İslam lehine bozan, ayrımcılığı üste seviye taşıyan devlet bu sefer KENDİ ALEVİSİNİ YARATARAK üstü kapalı bir şekilde Alevilerin kendi istekleri ile sünnileşmesi için korkunç planlar yapmaktadır 
Sosyal sistem içinde nihai, meşru güç kaynağı olan Siyasîler ve siyasi kurumların beyanlarında dahi geçen bu düşmanca tavır Selçukludan-Yavuza Yavuzdan günümüze gelen kindar ve dindar siyasetin mesajlarıdır 

-    Aleviler sizden çokça cemevi yapmanızı istemiyor, 
-    ALEVİLER CEMEVLERİNİN YASAYLA İBADETHANE OLARAK KABUL EDİLMESİNİ İSTİYOR
-    Aleviler Tebaanız değil!
-    DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ” ANLAYIŞINI İÇEREN CUMHURİYETİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNDEN EŞİT FAYDALANMAK İSTİYORLAR 
-    Aleviler Emevi İslam anlayışınızı ve onun Ebu Suud ardılı ulemanızın bilgisini istemiyorlar 
-    ALEVİLER İNNAÇSAL BİLGİ VE ONUN UYGULAMACISI OLAN DEDELERİNİ, ANALARINI, ULU VE EVLİYALARIN BİLGİSİNİ TAŞIYACAK KÖKLÜ BİR GELENEĞE SAHİPTİR 
Kısacası 
YAPTIKLARINIZ İNSAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE VE ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE TERS

Celal Fırat diğer yazıları...