Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) 7. Olağan Genel Kurulu Almanya'nın Bergkamen kentinde yapıldı

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) 7. Olağan Genel Kurulu Almanya'nın Bergkamen kentinde yapıldı


EŞİT YURTTAŞLIK İNSAN HAKKIDIR!

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) 7. Olağan Genel Kurulu Avrupa'nın farklı ülkelerinden (Almanya, Avusturya, Belçika, Britanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Romanya, KKTC, Türkiye) Alevi federasyonlarının katılımıyla 22-23 Ekim’de Almanya'nın Bergkamen kentinde gerçekleşti.
 
AABK 7. Olağan Genel Kurula Türkiye'den Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanları katıldı.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulu, Sonuç Bildirgesi yayınlayarak yeni seçilen yönetim kurulunun önümüzdeki dönem görev ve sorumluluklarını maddeler halinde kamuoyuna açıkladı.

AABK 7. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan değerlendirmelerde aklın ve bilimin öne çıktığı, barışın ve sosyal devletin belirleyici olduğu, Türkiye'yi de kapsayan demokratik ve sosyal bir Avrupa Birliği için mücadelenin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de eşit yurttaşlık hakkı’nın uygulanması ve Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması talebi öne çıkarılarak karara bağlandı.

Bu çerçevede AABK 7. Olağan Genel Kurulu'nda şu kararlar alındı:

1-Yapay zekanın ve bilişim teknolojilerinin öne çıktığı, "Sanayide 4.0”ı aşan "Toplumda 5.0"ın konuşulduğu bir dönemde devletlerin, kendi yarattıkları ekonomik ve sosyal krizin arkasına saklanarak, kimlikler ve düşmanlıklar üzerinden hareket etmeleri, silahlanmaya ve savaşı öne çıkarmaları, Avrupa'yı ve Türkiye’yi evrensel hukuk normları ve demokrasi yönünden geriletirken, otoriter eğilimleri güçlendirmekte, en son İtalya ve İsveç seçimlerinde olduğu gibi ırkçı ve faşizan hareketleri öne çıkarmaktadır. Bu gerilemenin sonucu olarak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı siyaset, ülkeleri, hukuktan özgürlüklerden ve demokrasiden uzaklaştırmaktadır.

AABK Genel Kurulu Alevi inancı ve felsefesine uygun olarak bütün bu gelişmeler karşında,  savaşa karşı barışı, ayrımcılığa karşı yan yana yaşama kültürünü, sömürüye, Amasra’da olduğu gibi işçi kıyımlarına, büyüyen gelir adaletsizliğine karşı gelir dağılımında adaleti, etnik ve dini kimlikler üzerinden ayrıştırma yerine "72 millete aynı nazarla bakabilen" bir anlayışa uygun olarak "Başka bir Avrupa”nın, "Başka Bir Türkiye"nin mümkün olduğuna işaret etmiş, bu yaklaşıma uygun bir mücadelenin yükseltilmesi için bulunduğu bütün ülkelerde demokrasi güçleriyle yan yana gelerek mücadele etme kararı almıştır.

2- Genel Kurul ayrıca Avrupa'daki Alevi örgütlenmesinin, ırkçı ve ayrımcı politikalara karşı, göçmenler için de fırsat eşitliğinin tam sağlandığı ve liyakatin esas alındığı bir mücadeleyi yükseltme kararı almıştır.

3- Avrupa'nın birçok ülkesinde eşit yurttaş olarak kabul edilen Alevilerin örgütlenme modelinin daha da geliştirerek kadınları ve gençleri daha fazla kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmasını, Alevilerin yerel yönetim ve ulusal parlamentolarda temsiliyetinin daha da arttırılmasına güçlü bir zemin oluşturmak, dünyada ve Avrupa'daki gelişmelere uygun yeni bir vizyonun şekillendirilmesi için merkezi ve yerel düzeylerde, çalıştaylar ve sempozyumlar yapmasını karar altına almıştır. AABK bu doğrultuda Avrupa ülkelerinde, Aleviliğin tanınması, diğer din ve inançlarla eşit düzeye getiren hak eşitliği ile kamu tüzel kişiliği statüsü gibi kazanımlarını artırmayı ve bu kazanımların altını doldurmak için yoğun bir çalışmayı gündemine almıştır

4- Genel Kurul 2023'ün Madımak Katliamı’nın 30. yılı olduğunu da dikkate alarak, Madımak Katliamı’nın insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında görülmesi ve zaman aşımına uğramaması için, sanal müze ve belgesellerle desteklenen büyük bir "Madımak Hafıza Merkezi" projesini hayata geçirme kararı almıştır.

Genel Kurul ayrıca 2023 yılının dünyada "Madımak Yılı" olarak ilan edilmesi için Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, UNESCO, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlara başvuru yapılmasını ve Alevi kurumlarında bu doğrultuda çalışma yapmasını karar altına almıştır.

5- AABK 7. Olağan Genel Kurulu Türkiye Cumhuriyeti'nin partili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarının Alevilerin temel hakkı olan eşit yurttaşlık hakkını ve Cemevlerini ibadethane olduğu gerçeğini kabul etmek yerine, Aleviliği folklorik ve turistik bir topluluk gibi görerek ve bir "Daire Başkanlığı"na indirgeyerek kamu kaynakları üzerinden kendi Alevi’sini yaratma çabası ve Alevi inanç önderlerine maaş teklifi reddedilmiştir. Genel Kurul ayrıca Cemevlerini ısrarla ibadethane olarak kabul etmeyen torba yasasının geri çekilmesini, eşit yurttaşlık ve laiklik ilkesi doğrultusunda asıl muhatapları olan Alevi Kurumları ile görüşerek yeniden düzenlenmesini karar altına almıştır.

6- AABK Genel Kurulu eşit yurttaşlığın belirleyici kriterinin, Alevilerin yasal ve anayasal düzeyde Türkiye'de Yargıtay, uluslararası alanda ise AİHM kararlarına uygun olarak, Cemevlerinin, Cami, Kilise, Sinagog ve Havra gibi ibadethane olarak kabul edilmesi olmazsa olmaz olarak kabul etmiştir..

7- Genel Kurul, Türkiye’de hukuk tanımamazlık ve anti demokratik politikaların bir sonucu olarak, 2016 yılında YOL TV’nin TürkSat yayınından tek taraflı çıkarılması, birçok medya kuruluşunun OHAL kararı ile iptal edilen lisanslarının derhal iade edilmesine ve bu talebin AİHM başta olmak üzere uluslararası mahkemelere taşınmasını karar altına almıştır. Genel Kurul ayrıca adına dezenformasyon yasası denen, özünde özgür basını, ifade özgürlüğünü, toplumun tüm kesimlerini susturmayı hedefleyen sansür yasasına karşı mücadele kararı alınmıştır. Ayrıca Genel Kurul başta YOL TV olmak üzere Alevilerin Sesi Dergisi’nin Türkiye’deki Alevi kurumlarını da kapsayacak şekilde büyütme kararı almıştır.

8- Genel Kurul, Alevilerin ortak ve tek merkezden temsil edilmesi için Türkiye’deki Alevi kurumlarıyla, tek bir çatı altında, yeniden yapılanma sürecini başlatma kararı almıştır. Bu bağlamda AKP'nin kendi Alevi’sini yaratma çabasına karşı Türkiye'deki Alevi örgütlenmelerinin öncülüğünde ve Avrupa'nın dört bir yanında yer alan Cemevi temsilcilerinin de katılacağı Alevi Bektaşi Temsilciler Meclisini İstanbul’da toplama, ayrıca AABK 2024 yılında 2. Avrupa Alevi Kurultayı’nı toplama kararı almıştır.

9- Genel Kurul, Alevi örgütlenmeleri içinde Alevi inancı ve öğretisine yönelik kutuplaştırma ve gereksiz enerji tüketimine yol açan tartışmaları bir kenarda tutarak, eşit haklar ve eşit yurttaşlık için mücadeleyi öne çıkarma kararı almış, Aleviliğin kendine özgü bir inanç olma hakikatinin tartışılmasını kırmızıçizgi olarak kabul etmiştir! Aleviliği tanımlama yetkisi, evrensel bir hak olarak sadece bu inancın sahibi olan Alevilere ait olup, devlete, siyasi iktidara ya da siyasi kurumlara asla bırakılamaz.

10- Genel Kurul, Türkiye’de yaklaşan seçimleri dikkate alarak, Cumhuriyetin 2. yüzyılının demokrasiyle taçlandırılması için değişimin şart olduğuna vurgu yaparak, eşit yurttaşlık hakkını öne çıkaran bir anlayış ile emekten, ekolojiden, doğanın korunmasından yana, kadın haklarının, İstanbul sözleşmesinden, demokrasiden insan hakları ve evrensel hukuktan, özgürlüklerden, en önemlisi laiklikten yana olan siyasi oluşumlara bağımsız çizgisini koruyarak destek verme kararı almıştır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yürüttüğümüz eşit yurttaşlık ve eşit haklar mücadelesi kararlı ve kapsamlı bir şekilde devam edecektir.

Aleviler Vardır, Alevilik Haktır.

Birliğimiz daim, aşkımız cemalimiz olsun.

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

GALERİ

AVRUPADAN HABERLER kategorisi diğer paylaşımlar...